Bơm Alfa Laval

Các loại bơm Alfalaval chủ yếu ứng dụng vi sinh trong các ngành như thực phẩm, dược phẩm, hóa mỹ phẩm ... được chia ra 3 nhóm bơm chính như bên dưới:


Mỗi nhóm bơm được chia ra các dòng bơm khác nhau: 

- Nhóm bơm ly tâm bao gồm dòng bơm ly tâm LKH, alfalaval Solid C, Alfa Laval Liquid-ring MR và dòng alfalaval FM 0S / GM

- Nhóm bơm rotary lobe hay còn gọi là bơm cánh khế bao gồm các dòng: alfalaval optilobe, Alfa laval SRU và alfalaval SX

Previous Post Next Post