VỀ CHÚNG TÔI

Với mục đích trang web là nơi chia sẻ thông tin, hướng dẫn sử dụng, nguyên lý hoạt động của các loại bơm (pump), van (valve), trao đổi nhiệt (heat exchanger), thiết bị bồn (tank equipment) và phụ kiện (accessories) của hãng Alfa Laval.

Bên cạnh đó, chúng tôi là đại lý chính thức nhập khẩu và phân phối trong các ngành, ứng dụng vi sinh của Alfalaval tại Vietnam nên có thể hỗ trợ và tư vấn về các sản phẩm của hãng.

Mọi chi tiết cụ thể vui lòng liên hệ: 

Email: contact@alfalaval-vn.com