Dòng bơm Alfalaval LKH

Dòng bơm Alfa Laval LKH được ứng dụng rộng rãi trong các ngành vi sinh, thực phẩm, dược phẩm và hóa mỹ phẩm...Đường đặc tính hiệu suất của dòng bơm LKH như mô tả bên dưới: 


Đặc tính của dòng LKH
Thiết kế cánh bơm của dòng Alfa Laval LKH

The LKH Shaft Seal

Identical seal for all models

LKH 5 - 60 Available in 3 versions
- Single, external or internal
- Flushed, external or internal
- Double mechanical, external 
Easy conversion from single to flushed or double mechanical shaft seal

Bơm ly tâm đa tầng cánh


LKH Multistage - 112 - 113 - 114
•Flow up to 25 m3/h
•Pressure up to 11.5 bar
•Internal Shaft Seal - Single - Flushed
•ABB Motor 2.2 - 18.5 kW
•Option for high inlet pressure

LKH Multistage - 122/P - 123/P - 124/P
•Flow up to 70 m3/h
•Pressure up to 19 bar
•Internal Shaft Seal - Single - Flushed
•ABB Motor 2.2 - 75 kW
•Option for high inlet pressure

LKHP (high system press) - 10 - 15 - 20 - 25 - 35 - 40 - 50 - 60
• Flow up to 240 m3/h
• Pressure up to 8 bar
• IEC Norm Motor 1.5 - 30 KW (with special bearings)
• Inlet pressure up to 40 bar
• Internal Shaft Seal - Single - Flushed

LKHSP Feature & Benefit
The self-priming pump is less noisy. Lower energy consumption for the same pump size Same pump type /shaft seal for the whole plant Flexible - adjustment of Q/H for the application
Note: Max static head after pump = 8 metersPrevious Post Next Post