Dòng bơm ly tâm khác

 Bao gồm các dòng bơm sau:

Dòng MR Liquid Ring Pump hay còn gọi là bơm cánh gạt dòng MR, gồm 3 loại chính MR - 185S/200S, MR - 166B và MR - 300

MR Liquid Ring Pump - Self priming MR - 166B - 185S - 200S - 300

Suitable for operation where the product is mixed with air and gases


Dòng bơm cho các ứng dụng đơn giản: GM Pump và FM-OS PumpPrevious Post Next Post